Ki oktathat és milyen feltételekkel masszázst ma Magyarországon?

A hatályos jogszabályok szerint [393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet]
– andragógiai egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik
– pedagógiai egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és három év felnőttképzési szakmai gyakorlattal rendelkezik
– pedagógiai egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik és a felsőoktatási képzés során felnőttképzési ismeretekből a képzési és kimeneti követelményekben előírt legalább öt kreditpontot szerzett
– a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel és a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel, és legalább ötéves szakmai gyakorlattal.


Milyen vállalkozási formában lehet oktatni?

Az oktató szükséges végzettségeinek megléte esetén oktatási tevékenység bármely vállalkozási formában folytatható (Egyéni vállalkozás, alapítvány, egyesület, KKT., BT., KFT., RT.)


Hogyan ellenőrizhető az oktató?

Az oktatónak a hatályos jogszabályokban előírt képzettségek és szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie, ennek alátámasztására a hallgató kérheti a képzettséget igazoló dokumentumok bemutatását.


Mit kell tartalmaznia egy tanúsítványnak?

Az tanúsítványnak tartalmaznia kell
– a képzésben résztvevő személyes adatait
– a megszerzett képzettség megnevezését illetve eredményét
– a tanfolyam óraszámát
– a nyilvántartási számot
– a képző intézmény cégadatait
– az tanúsítvány sorszámát


Mi az, hogy felnőttképzés

A felnőttképzést a 2013. évi LXXVII. törvény szabályozza


Mit jelent a felnőttképzési akkreditáció?

A felnőttképzési akkreditációt a 2013. évi LXXVII. törvény hatályba lépésével megszüntették, korábban akkreditált programok és intézmények 2014. augusztus 31-ig feleltek meg az új törvény előírásainak.


Mi a TEÁOR szám?

A gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere. Ez alapján sorolják kategóriákba az egyes gazdasági tevékenységeket.


Mikor szükséges ÁNTSZ engedély?

Leegyszerűsítve minden olyan tevékenységhez, melyben a “gyógy” szó szerepel, mint pl. gyógymasszázs, gyógytorna, természetgyógyászat, stb., mivel ezek egészségügyi szolgáltatásnak minősülnek.


Kinek kötelező felelősségbiztosítást kötnie?

Egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges, mivel működési engedély csak ennek megléte esetén állítható ki.


Mit jelent az OKJ-s végzettség?

Az Országos képzési jegyzék (röviden OKJ) tartalmazza a Magyarországon hivatalosan megszerezhető szakképesítéseket.
Masszázs témakörben jelenleg kizárólag “Gyógy- és sportmasszőr” képzés szervezhető az OKJ hatálya alatt.


Mi az EUROPASS?

Az Europass egy bizonyítvány-kiegészítő, az eredeti bizonyítványban nem szereplő információkat szolgáltat. Ezek közé tartoznak az adott képzésbe való belépési követelmények, a megszerzett kompetenciák és készségek, az osztályzási rendszer, a lehetséges továbbtanulási szint, az elvégzett órák száma, illetve az elméleti és gyakorlati órák aránya. Az Europass bizonyítvány-kiegészítő nem garantálja a végzettség automatikus elismerését, illetve az eredeti OKJ-s bizonyítványt sem helyettesíti.


Mit jelent az egészségügyi szakdolgozók nyilvántartása?

Mindenki, aki Magyarországon megszerzett egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik, automatikusan bekerül az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóságának adatbázisába.


Mit jelent az alap és a működési nyilvántartás?

Aki Magyarországon egészségügyi szakképesítést szerez, automatikusan bekerül az ÁEEK nyilvántartásába, és alap nyilvántartási számot kap. Amennyiben szakirányú tevékenységet folytat, működési nyilvántartási számot kap a tevékenység megkezdésekor, és innentől kreditpontokat kell gyűjtenie a tevékenységének folytatásához.


Mi a kreditpont?

Azok az egészségügyi szakdolgozók, akik hivatalos szakmai képesítéssel rendelkeznek, szakmacsoportjuknak megfelelően 5 évente kredit pontok gyűjtésére kötelezettek.